• ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Data Logger MSR145
 • MSR 145 ตัวบันทึกสัญญาณข้อมูลที่มีขนาดเล็ก

  MSR145 คุณภาพสวิสเซอร์แลนด์

  MSR145 นอกเหนือจากการเซ็นเซอร์ในตัวแล้วมันยังเป็นอุปกรณ์ที่ยังสามารถเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ภายนอกได้อีก (มี 2 หรือ 4 อินพุต แบบอะนาล็อก) เครื่องนี้จะสามารถวัดและบันทึกได้ทั้ง อุณหภูมิ, ความดัน, ความชื้น, ความเข้มของแสง, ความเร่ง และยังสามารถใช้ร่วมกับ Thermocouple Type K ได้อีกด้วย

  ข้อมูลในการวัดจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่และสามารถดาว์นโหลดข้อมูลส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยโดยเชื่อมต่อทางสาย USB

  ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องบันทึกข้อมูล:

  * หน่วยความจำสามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 2 ล้านข้อมูล (หน่วยความจำภายใน) หรือ 1 พันล้านข้อมูล (SD Card)
  * อุณหภูมิ : int ; -20 °C ถึง 65 °C
  ext ; -10 °C ถึง 58 °C หรือ -55 °C ถึง 125 °C
  1 or 4 connectors สำหรับเทอร์โมประเภท K (ไม่เซ็นเซอร์) -250 ถึง 1200 °C
  * ความชื้น : 0-100% RH
  * ความดันอากาศ : int ; 0-2000 mBarA (อุณหภูมิ -20 ถึง 65 ° C)
  ext ; 0-2000 mBarA หรือ 0-14 Bara (อุณหภูมิ -20 ถึง 85 ° C)
  * ความดันของไหล : 0-3000 mBarA หรือ 0-30 Bara (อุณหภูมิ -20 ถึง 85 ° C)
  * การเร่งความเร็ว : ± 0.15g
  * คามเข้มของแสง : 0 ถึง 65,000 LX

  อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง MSR 145 :
  * ซีดีซอฟแวร์
  * สาย USB
  * คู่มือในการใช้งาน
Configure / Request Quotation
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Data Logger MSR160
 • -บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
  -การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 1,000/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
  -สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
  -รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง

  อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง MSR 160 :
  * ซีดีซอฟแวร์
  * สาย USB
  * คู่มือในการใช้งาน
Configure / Request Quotation
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Data Logger MSR165
 • ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องบันทึกข้อมูล :

  *สามารถบันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
  *การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 1,600/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
  *สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
  *รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง

  อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง MSR 165 :
  * ซีดีซอฟแวร์
  * สาย USB
  * คู่มือในการใช้งาน
Configure / Request Quotation
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Data Logger MSR255
 • ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องบันทึกข้อมูล :

  * บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
  * การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 1,600/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
  * สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
  * รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง

  อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง MSR 255 :
  * ซีดีซอฟแวร์
  * สาย USB
  * คู่มือในการใช้งาน
Configure / Request Quotation
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Wireless Data Logger MSR145
 • ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องบันทึกข้อมูล :

  * บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
  * การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 50/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
  * สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
  * รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง

  อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง MSR 145 :
  * ซีดีซอฟแวร์
  * สาย USB
  * คู่มือในการใช้งาน
Configure / Request Quotation