• ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Miniature Connector for thermocouple and RTD
 • Miniature Connector for thermocouple and RTD

  Mode : SMPW-K-M (yellow)
  Mode : SMPW-K-F (yellow)
  Mode : SMPW-T-M (blue)
  Mode : SMPW-T-F (blue)
  Mode : SMPW-J-M (black)
  Mode : SMPW-J-F (black)
  Mode : SMPW-R/S-M (Green)
  Mode : SMPW-R/S-F (Green)

  ราคาสอบถามพนักงานขาย 02-1953569, 0853662883
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Ultrasonic BTU Flowmeter
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ คือเครื่องมือวัดที่ใช้บอกปริมาณของน้ำหรือของเหลวที่ไหลผ่านพื้นที่ๆหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง