หน้าแรก | Data Logger MSR255
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Data Logger MSR255
 • ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องบันทึกข้อมูล :

  * บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
  * การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 1,600/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
  * สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
  * รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง

  อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง MSR 255 :
  * ซีดีซอฟแวร์
  * สาย USB
  * คู่มือในการใช้งาน
Configure / Request Quotation