หน้าแรก | Standard Rules
 • Steel Ruler
 • บรรทัดสแตนเลสแบบชุบขาว และ แบบปักเงา ผลิตในประเทศญี่ปุ่น

  มีหลายขนาดให้เลือกใช้

  * 0 - 150 mm / 0 - 6 "
  * 0 - 300 mm / 0 - 12 "
  * 0 - 600 mm / 0 - 24 "
  * 0 - 1000 mm / 0 - 36 "
  * 0 - 1500 mm / 0 - 60 "
  * 0 - 2000 mm / 0 - 78 "
  * 0 - 3000 mm / 0 - 118 "
  * 0 - 4000 mm / 0 - 150 "