• ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
  • NP40 - Portable power quality analyzer
  • อุปกรณ์บันทึกค่าและวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และฮาร์โมนิกส์ เพื่อวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบพกพา มีหน่วยความจำภายใน สามารถต่อ USB เพื่อบันทึกข้อมูลและต่อ ETHERNET ได้ วัดกระแสได้สูงสุด 3000A ในรุ่นมาตรฐาน และมี option เพิ่มกระแสได้