• เครื่องวัดความเร็วลม แบบใบพัด TM-401/402/403/404
 • ช่วงการวัด
  * วัดความเร็วลม 0.4 ถึง 45 m/s หรือ 1.5 ถึง 90 km/hr
  * วัดความเร็วลมแบบ CFM/CMM 0 ถึง 9999
  * วัดอุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส
  * วัดความชื้นสัมพัทธ์ 20~80 %RH

  รายละเอียด
  * หน้าจอแสดงผลเป็น LED พร้อมแบคไลท์
  * ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
  * หน่วยของการวัดความเร็วลม m/s, Km/hr (kph), mph, Knots, Ft/min (fpm), Beaufort
  * บันทึกค่าลงหน่วยความจำแบบแมนนวลได้ 99 ข้อมูล
  * ฟังชั่นคำนวณค่า Air flow
  * ฟังชั่น Max/Min/Avg และ Data hold
  * ใบพัดแบบ 6 แฉกขนาด 30 มม.
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • เครื่องวัดความเร็วลม แบบใบพัด TM-411/412/413/414
 • ช่วงการวัด
  * วัดความเร็วลม 0.4 ถึง 45 m/s หรือ 1.5 ถึง 160 km/hr
  * วัดความเร็วลมแบบ CFM/CMM 0 ถึง 9999
  * วัดอุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส

  รายละเอียด
  * หน้าจอแสดงผลเป็น LED พร้อมแบคไลท์
  * ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน
  * หน่วยของการวัดความเร็วลม m/s, Km/hr (kph), mph, Knots, Ft/min (fpm), Beaufort
  * บันทึกค่าลงหน่วยความจำแบบแมนนวลได้ 99 ข้อมูล
  * ฟังชั่นคำนวณค่า Air flow
  * ฟังชั่น Max/Min/Avg และ Data hold