หน้าแรก | Validation & Monitoring
  • Kaye Validator 2000
  • * Validator 2000 เป็นเครื่องที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันข้อมูลขององค์การอาหารและยา และการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์ มาตรฐานตาม FDA 21 CFR Part 11, EN285 และ EN554

    * เครื่องมีค่าความถูกต้องสูง (0.28 °C) ใช้กับ Thermocouple ได้หลายชนิด และ ออก Report ได้ง่าย

    * ใช้ได้สูงสุดถึง 36 หัววัดอุณหภูมิ

    * มีระบบป้องกันการแก้ไขข้อมูลดิบ ไม่สามารถดัดแปลงข้อมูลได้

    * มีหน้าจออ่านค่าได้ขณะใช้งาน