หน้าแรก | Data Logger MSR160
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Data Logger MSR160
 • -บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
  -การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 1,000/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
  -สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
  -รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง

  อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง MSR 160 :
  * ซีดีซอฟแวร์
  * สาย USB
  * คู่มือในการใช้งาน
Configure / Request Quotation