• เครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบกระดุม รุ่น SL53T
 • ช่วงการวัดตั้งแต่ 0 ถึง 125℃

  สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 8,000 ค่า

  ขนาดกระดุม 17 mm.

  อายุการใช้งาน 1 ปี

  **อุปกรณ์เสริมกระดุมวัดอุณหภูมิ**

  - สายยูเอสบีสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  - โปรแกรม Software TempIT Pro

  - ซิลิโคนกันน้ำ

  - Stainless Steel Enclosure

  - ที่ติดผนัง

  - ที่แขวนกระดุม

  - ป้ายแขวนกระดุมแบบเม่เหล็ก

  - Anodised Aluminium Enclosure
 • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบกระดุม รุ่น SL51T
 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -40 ถึง 85℃

  บันทึกข้อมูลได้ถึง 2,048 ค่า

  ขนาดกระดุม 17 mm

  อายุการใช้งาน 10 ปี

  **อุปกรณ์เสริมกระดุมวัดอุณหภูมิ**

  - สายยูเอสบีสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  - โปรแกรม Software TempIT Pro

  - ซิลิโคนกันน้ำ

  - Stainless Steel Enclosure

  - ที่ติดผนัง

  - ที่แขวนกระดุม

  - ป้ายแขวนกระดุมแบบเม่เหล็ก

  - Anodised Aluminium Enclosure
 • เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นแบบกระดุม รุ่น SL54TH
 • ช่วงการวัดอุณหถูมิ -20 ถึง 85℃
  ช่วงการวัดความชื้น 0 ถึง 100%RH

  ค่าความแม่นยำ ±0.5℃ / ±5%RH

  สามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 8192 ค่า

  ขนาดกระดุม 17 mm.

  อายุการใช้งาน 5 ปี

  **อุปกรณ์เสริมกระดุมวัดอุณหภูมิ**

  - สายยูเอสบีสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

  - โปรแกรม Software TempIT Pro

  - ซิลิโคนกันน้ำ

  - Stainless Steel Enclosure

  - ที่ติดผนัง

  - ที่แขวนกระดุม

  - ป้ายแขวนกระดุมแบบเม่เหล็ก

  - Anodised Aluminium Enclosure