หน้าแรก | Ultrosonic BTU Meter
  • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
  • Ultrasonic BTU Flowmeter
  • เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ คือเครื่องมือวัดที่ใช้บอกปริมาณของน้ำหรือของเหลวที่ไหลผ่านพื้นที่ๆหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง