หน้าแรก | สินค้า
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Ultrasonic BTU Flowmeter
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ คือเครื่องมือวัดที่ใช้บอกปริมาณของน้ำหรือของเหลวที่ไหลผ่านพื้นที่ๆหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Wireless Carbon Dioxide, Temperature and Humidity Data Logger
 • Wireless Carbon Dioxide, Temperature and Humidity Data Logger
  * 0 to 200,000 ppm Carbon Dioxide Measurement Range with ±70ppm Accuracy
  * -20°C to 60°C and 0 to 95% RH Measurement Range with ±0.5°C and ±3.0% RH Accuracy
  * -2-Way Wireless Communications to PC Computer for Real-Time Temperature Monitoring
  * Records onto Non-Volatile Internal Memory (10,752 Readings) Between Wireless Transmissions
  * User-Replaceable 9 Volt Lithium Battery with 16 Month Life @ 10 Minute Sampling Rate (Included)
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • Wireless Data Logger MSR145
 • ลักษณะทางเทคนิคของเครื่องบันทึกข้อมูล :

  * บันทึกข้อมูลสูงสุดได้เกิน : 2,000,000 ผลการวัด
  * การวัด/อัตราการเก็บข้อมูล สูงสุด : 50/เก็บข้อมูลทุกๆ 12 ชั่วโมง
  * สามารถเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันอากาศ, ความดันของเหลว, แสง ทั้งแบบ internal และ external sensor
  * รับ Analog input (0-20mA, 4-20mA, 0-3V, 0.5-4.5V, 0-5V, 0-10V, ฯลฯ) ได้สูงสุด 4 ช่อง

  อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับเครื่อง MSR 145 :
  * ซีดีซอฟแวร์
  * สาย USB
  * คู่มือในการใช้งาน
Configure / Request Quotation
 • กระดาษกราฟสำหรับเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ยี่ห้อ ISUZU
 • กระดาษกราฟสำหรับเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ของ ยี่ห้อ ISUZU

  มี Model มากมายให้คุณเลือก

  อาทิเช่น

  * Model : 10370-7
  * Model : 10370-31
  * Model : 10660-7
  * Model : 10060-7
  * Model : 10360-7
  * Model : 20012-7
  * Model : 20012-31

  และเรายังมีอีกหลาย Model ที่ให้คุณได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นของคุณ
 • กระดาษกราฟสำหรับเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ยี่ห้อ skSato
 • กระดาษกราฟสำหรับเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ของ ยี่ห้อ skSato

  มีให้เลือกหลายรุ่นมากมาย

  มีให้เลือก แบบจำนวนกันได้
  ** 1 Day Chart **
  ** 7 Day Chart **
  ** 32 Day Chart **