หน้าแรก | เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
  • เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล
  • - สามารถวัด และ แสดงผล ได้ทั้ง อุณหภูมิ และความชื้น
    - จอ LCD ขนาดใหญ่ รูปสี่เหลี่ยม
    - อุณหภูมิที่ใช้วัด : -20 ถึง 50 องศาC
    - ความละเอียดการวัดอุณหภูมิ : 0.1 องศาC