หน้าแรก | เครื่องมือวัดอุณหภูมิบันทึกข้อมูล
 • เครื่องวัดอุณหภูมิบันทึกข้อมูล Temperature Data Logger รุ่น SK-L200TII
 • เครื่องวัดอุณหภูมิบันทึกข้อมูล Temperature Data Logger รุ่น SK-L200TII

  วัดอุณหภูมิ พร้อมบันทึกข้อมูล
  ข้อมูลที่บันทึกแสดงผลในรูปแบบกราฟ เมื่อเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม
  มีเลือกเซนเซอร์ให้เลือก 3 แบบ 1.แบบ Plug-in 2.แบบมีสาย (สลับเปลี่ยนเซนซอร์ได้โดยไม่ต้องส่งเครื่องไปคาลิเบรทใหม่)

  - หน่วยความจำ 8100 ค่า/channel
  (บันทึกได้ประมาณ 506 วันเมื่อตั้งความถี่ในการบันทึกข้อมูลทุกๆ 90 วินาที/ บันทึกได้ประมาณ 168 วันเมื่อตั้งความถี่ในการบันทึกข้อมูลทุกๆ 30 วินาที)

  - รูปแบบการบันทึกข้อมูล

  1. Once (Default) บันทึกจนกว่าหน่วยความจำเต็ม (8100 ค่า)

  2. Repeatability (Overwriting) เมื่อข้อมูลเต็มจำบันทึกทับข้อมูลแรก

  3. Ends at (limited amount) เลือกจุด/ช่วงที่ต้องการให้หยุดการบันทึกข้อมูล

  4. By page (Partitioning) แบ่งการบันทึกเป็นบล๊อก แบ่งได้สูงสุด 4 บล๊อก

  - อุปกรณ์มาตรฐาน ซอร์ฟแวร์สำหรับเรียกดูข้อมูล Data Analysis และการบันทึกแบบ Real Time (รวมอยู่ในเซ็ต)

  - เลือกตั้งวันและเวลาบันทึกล่วงหน้าได้

  - เลือกใช้งานและเปลี่ยนเซนเซอร์ได้ 3 แบบ 1.แบบ Plug-in 2.แบบมีสาย 3.แบบแท่ง

  - เลือกตั้งความถี่ในการบันทึกข้อมูล 1, 2,5,10,15,30 วินาที, 1,2,5,10,15,30,60,90 นาที

  - เมื่อเครื่องดับ/ถูกปิด ข้อมูลจะถูกบันทึกในหน่วยความจำ EEPROM

  - สามารถ export ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ "CSV" (Microsoft Excel, Lotus 1-2-3)

  - มีคู่มือการใช้งาน
 • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบกันน้ำ Thermometer - Waterproof รุ่น SK-1260
 • เครื่องวัดอุณหภูมิ ตัวเครื่องกันน้ำ มาตรฐาน IP-X4 (กันน้ำกระเด็น/ จับเครื่องได้แม้มือเปียกน้ำ)
  ฟังก์ชั่น Hold ค้างหน้าจอ, REC (Min/ Max), Alarm (Upper/ Lower), REL, TIME, REC/PRINT
  ฟังก์ชั่นบันทึกข้อมูลในหน่วยความจำ Memory สูงสุด 150ค่า ในโหมดการบันทึกแบบ Manual และ 100 ค่าในโหมดการบันทึกแบบอัตโนมัติ
  รุ่นแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade)
  ไม่รวมโพรบวัดอุณหภูมิ (อุปกรณ์เสริม)

  ฟังก์ชั่นการใช้งาน

  - Hold ค้างหน้าจอ

  - ฟังก์ชั่น REC (ค่าต่ำสุดMin/ ค่าสูงสุด Max)

  - ฟังก์ชั่น Alarm (Upper/ Lower) มีเสียงเตือนเมื่อค่าที่วัดได้เกินช่วงที่ตั้งไว้

  - ฟังก์ชั่น REL

  - ตั้งเวลา TIME

  - ฟังก์ชั่นการบันทึกและสั่งพิมพ์ REC/PRINT ฟังก์ชั่นบันทึกและสั่งพิมพ์ข้อมูลในหน่วยความจำ Memory สูงสุด 150ค่า ในโหมดการบันทึกแบบ Manual และ 100 ค่าในโหมดการบันทึกแบบอัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม เครื่องพิมพ์รุ่น PDU-414)

  รุ่นแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade)

  ไม่รวมโพรบวัดอุณหภูมิ (อุปกรณ์เสริม)