หน้าแรก | อุปกรณ์เสริม Optional Accessories
  • เครื่องปริ้นเตอร์รุ่น DPU-414 สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ SK-1260/SK-1250MCIII
  • เครื่องปริ้นเตอร์รุ่น DPU-414
    อุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ SK-1260/SK-1250MCIII

    เชื่อมต่อด้วยสายยูเอสบีและสั่งพิมพ์อุณหภูมิที่บันทึกไว้ในเครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น SK-1260/SK-1250MCIII