หน้าแรก | เครื่องวัดความเร็วลม Datalogger
 • ดาวน์โหลดรายละเอียดสินค้า
 • เครื่องวัดความเร็วลม แบบ Datalogger
 • เครื่องวัดความเร็วลมนี้ ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ( Bluetooth SmartPhone Wireless Connection ) และ จะแสดงค่าออกมาเป็น

  * Airflow Velocity
  * Airflow Volume
  * Temperature ( Dry buld , Wet buld and Feels )
  * Relative Humidity
  * Barametric Pressure
  * Air Density and Dew Point

  สามารถส่งไฟล์ Excle ผ่าน ทาง Mail ได้ทันที