หน้าแรก | เครื่องวัดความเร็วลม แบบ Hot wire
 • เครื่องวัดความเร็วลมแบบ Hot Wire Model : TM4001
 • ช่วงการวัด
  * ความเร็วลม 0.01 ถึง 40.00 m/s
  * ปริมาตรลม 0 ถึง 9999 CMM/ CFM
  * อุณหภูมิ -20 ถึง 50°C

  รายละเอียด
  * เครื่องวัดความเร็วลมและปริมาตรลม 2 in 1
  * บันทึกค่าลงหน่วยความจำแบบแมนนวลได้ 99 ข้อมูล
  * จอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่
  * หน่วยของการวัดความเร็วลม m/s, Km/hr (kph), mph, Knots, Ft/min (fpm), Beaufort
  * โพรบประสิทธิภาพสูงตอบสนองเร็ว ขนาดโพรบ dia 1.6 x 128 cm ความยาวสาย 1.6m
  * ขนาดตัวเครื่อง 156 x 73 x 35 mm
  * แบตเตอรี่ AA x 6
  * พร้อมกระเป๋าใส่เครื่องมือ