หน้าแรก | โพรบวัดอุณหภูมิ แบบที่ 1
  • RTD PT100 4 Wire
  • RTD PT100 4 Wire Dia. : 3 mm Length : 2 m Stainless Steel